Skip to main content

Meer dan een kwart van de medewerkers in Nederland heeft geluk. In zijn of haar organisatie is veel aandacht voor werkgeluk. De volgende vraag is dan natuurlijk, maakt die aandacht medewerkers dan ook echt gelukkiger ? Samen met de MonitorGroep en de Gelukkig Werken Academie onderzochten we dit en andere zaken in ons het werkgeluk onderzoek 2019. Een jaarlijks onderzoek naar werkgeluk in Nederland in het kader van de Week van het Werkgeluk.

Goede en slechte dagen

Naast het effect van aandacht voor werkgeluk hebben we gekeken naar hoeveel goede en slechte dagen mensen wekelijks op hun werk hebben. En het effect van werkdruk. Ook de factoren die ons werkgeluk bepalen, zoals vertrouwen, waardering en zingeving, zijn onderzocht. In hoeverre zijn ze wel of niet van invloed? Nieuw dit jaar zijn de resultaten ten aanzien van flow, energie en persoonlijke aandacht.

Effect van persoonlijkheidsfactoren

Andere interessante uitkomsten zijn de effecten van persoonlijkheidsfactoren op werkgeluk. Ze geven antwoord op vragen als: Zijn perfectionisten minder werkgelukkig dan niet-perfectionisten? En wat is de invloed van hoop, optimisme, veerkracht en zelfvertrouwen op werkgeluk? Al deze inzichten hebben we gebundeld in een boekje. En omdat delen gelukkig maakt, kun jij dat ontvangen door contact met ons op te nemen.

Aandacht voor werkgeluk loont

Een ding kunnen we vast verklappen. Aandacht voor werkgeluk loont. Bij organisaties die expliciet aandacht aan werkgeluk besteden scoren medewerkers gemiddeld hoger dan bij organisaties die hier minder aandacht aan besteden. En omdat we in de resultaten ook zien dat slechts 30 procent van alle organisaties in Nederland serieus aandacht besteedt aan het werkgeluk van de medewerkers, valt hier nog een wereld te winnen.

Ook benieuwd naar de resultaten? Stuur dan een mailtje naar maartje@happyoffice.nl. Dan ontvang je het boekje.

Maartje Wolff

Author Maartje Wolff

More posts by Maartje Wolff

Leave a Reply

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord