Skip to main content

Een van onze werkgelukdeskundigen Marlene Lemmens, is al een paar jaar bezig werkgeluk binnen Bosch Transmission Technology op de kaart te zetten. In dit artikel vertelt ze erover wat ze dan zoal doen en wat er deze Week van het Werkgeluk gepland is.

“Sinds een paar jaar ben ik met een college-engineer bezig om Wekgeluk binnen ons bedrijf op de kaart te zetten. In eerste instantie ging het hierbij met name on de Ontwikkeling-afdeling. (zo’n 150 mensen) Daar zijn we begonnen met bewustwordings-workshops, dit was in 2019 en begin 2020.  Vorig jaar hebben we de Week van het Werkgeluk aangegrepen om wat activiteiten te organiseren voor Ontwikkeling, waar positieve reacties op kwamen. Daarna zijn we (binnen Ontwikkeling) gestart met meten van Werkgeluk (4x per jaar) en met het verzorgen van ‘toolbox’-sessies over onderwerpen die bijdragen aan Werkgeluk. Sinds een paar maanden begint ook de rest van de organisatie geïnteresseerd te raken in het onderwerp Werkgeluk en zijn we ook met afdelingen en groepen buiten Ontwikkeling bezig een start te maken.

De Week van het Werkgeluk is dit jaar dan ook toegankelijk voor iedereen die bij ons op de locatie werkt (zo’n 1000 mensen).

 

We trappen maandag af met een kick-off waarin we even stilstaan bij het waarom van Happy Working en wat nou Werkgeluk geeft en dan nodigen we de mensen uit om deel te nemen aan een algemene ‘welzijns-challenge’: iedere dag van de Week van het Werkgeluk iets (kleins) positiefs te doen / veranderen op 5 gebieden: eten, bewegen, mentale gezondheid, sociaal en dankbaarheid. Als voorbeeld geven we het plaatje uit de bijlage en we nodigen collega’s uit om iets dergelijks te maken en na de week aan ons te mailen met kort hoe ze het vonden: onder de inzenders verloten we een prijsje.

 

Dinsdag, woensdag en donderdag verzorgen we in de ochtend een Inspiratie Sessie. 2x gaan we een TED-talk kijken over Werkgeluk en daar dan over napraten, een keer heb ik wat voorbereid over gewoonten, ik vertel wat en we gaan een eerste aanzet maken tot een gedragsverandering (met de 3 stappen: motivatie, capaciteit, omgeving zoals we in de opleiding tot Werkgelukdeskundige hebben geleerd).

Op maandag en donderdag hebben we in de middag een korte open sessie voor meer verbinding met collega’s. We doen dan een minigame (‘common bonds’ en “mingle bingo’) om anderen beter te leren kennen en zo meer verbinding te maken. In onze mail om de activiteiten voor de week aan te kondigen hebben we teams ook gevraagd om iets dergelijks binnen het team te doen, om ook daar weer goed met elkaar te ‘connecten’.

 

Verder hebben we het werkgelukmanifest wat vereenvoudigd en willen we mensen de gelegenheid geven dit te tekenen (digitaal). Ik ga maandagochtend met een collega aan de slag om daar iets voor te maken, hopelijk lukt het. (anders moeten we deze voor nu laten gaan en misschien iets later oppakken). Uiteraard willen we het manifest ook door de directie laten tekenen, maar hier zijn we nog over in gesprek (fysiek, zodat we het aan de muur kunnen hangen. Dit willen we natuurlijk vastleggen op foto voor in het personeelsblad).

 

En we gaan mensen vragen hun Happy Work Moment(s) van afgelopen paar maanden door te geven voor een Happy Moments Wall. De input gaan we vragen via Mentimeter, daarna gaan we er iets moois van maken.

 

Alle activiteiten zullen digitaal zijn omdat we nog steeds vrijwel helemaal thuis werken…”

Fennande van der Meulen

Author Fennande van der Meulen

More posts by Fennande van der Meulen

Leave a Reply

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord