Skip to main content

We hebben ‘great news’! Great Place to Work is partner geworden van de Week van het Werkgeluk. Daar zijn we heel blij mee, want deze organisatie maakt zich sterk voor goed werkgeverschap. Dat is volgens René Brouwers, directeur Great Place to Work Nederland, namelijk dé weg naar blijvend organisatiesucces. “Drie pijlers staan daarbij centraal: vertrouwen, trots en plezier.” Drie pijlers die nauw aansluiten bij wat wij verstaan onder werkgeluk. We spraken met René over werkgeluk, zijn persoonlijke zoektocht én over de wijsheid van Johan Cruyff. 

 

‘Goed werkgeverschap? Leg eens uit.’ 

“Investeren in goed werkgeverschap rendeert, dat weten we uit ervaring. En persoonlijk sla ik dan meteen aan op vertrouwen, dat heeft zoveel effect. Wanneer er vertrouwen is tussen leidinggevenden en medewerkers, is de leidinggevende de persoon waar iemand naar toe gaat als het werk niet gelukkig maakt of als die persoon even helemaal niet gelukkig is. Op het moment dat dat op tafel ligt, kun je er samen iets aan doen. Maar vertrouwen gaat ook over de ruimte en autonomie voelen om het werk te doen op een manier die iemand goeddunkt. Dat die persoon zich gewaardeerd en gesteund voelt, ook al gaat er een keer iets fout. Pas dan kunnen mensen leren en groeien en dat komt de organisatie ten goede. En verder heb ik het met vertrouwen over de relatie tussen collega’s onderling. Dat die er voor elkaar zijn. Goed werkgeverschap maakt vertrouwen mogelijk.”

 

‘Hoe zie je dat dan terug in je eigen werk?’

“Binnen ons team is het gelukt om onderling vertrouwen te creëren en daardoor komen er dingen in beweging. Een en een wordt drie. Vertrouwen stelt ons in staat om discussies te voeren die leiden tot meer betrokkenheid en betere resultaten. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar is het niet, want iedereen heeft zijn eigen historie en patronen. Het is ook iets waar we voortdurend aan werken, want het komt te voet en gaat te paard. Een kleine misstap en we hebben weer van alles in te halen.“

 

‘Vertrouwen is dus belangrijk, maar hoe zit het met de andere twee pijlers?’

“Wanneer organisaties helder hebben waar ze voor staan en de goede dingen doen, zijn mensen trots op het bedrijf en het merk. Als medewerkers daarbij ook nog voelen hoe zij vanuit hun eigen rol bijdragen aan het doel en de resultaten, zijn ze trots op hun werk. Dus ook daar kijken we als Great Place to Work naar. Hoe geven organisaties hier invulling aan? En verder onderzoeken we hoeveel ruimte er wordt geboden om samen plezier te maken, oftewel lekker samen aan de slag te zijn. Wanneer die ruimte er is, kan er flow ontstaan en dan komen mensen tot de beste prestaties. Dat vind ik mooi.”

 

‘En hoe zie je dan de link tussen goed werkgeverschap en werkgeluk?’

“Goed werkgeverschap gaat voor mij over het creëren van een werkplek waar mensen prettig (samen)werken, of zoals je ook kunt zeggen gelukkig kunnen werken. Dat klinkt simpel maar in de praktijk is het lastig. Ik zie vaak organisaties die veel zaken fantastisch voor elkaar hebben: een prettige omgeving, een goede werksfeer, geweldige arbeidsvoorwaarden… en dat de mensen er dan toch niet gelukkig zijn. Mijn eigen zoektocht draait daarmee om de vraag in hoeverre je werkgeluk als organisatie kan sturen?”

‘Hoe zie je dat in de praktijk bij de organisaties met wie jullie werken?’

“We zien dat leidinggevenden een belangrijke taak hebben in het helpen van medewerkers wanneer deze niet lekker in hun vel zitten. Door het gesprek aan te gaan en daarmee ruimte te bieden voor iemands persoonlijke werkgeluk. Bij organisaties die hoog scoren op goed werkgeverschap zien wij dat zij hoog scoren op het onderling vertrouwen, persoonlijke interesse tonen en ruimte bieden voor ontwikkeling. En toch zal niet ieder mens bij iedere organisatie, ook bij die organisaties die hoog scoren op goed werkgeverschap, gelukkig zijn. Hoe kijken jullie daarnaar?”

Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen geluk. Niemand kan een ander gelukkig maken. De invloed van een organisatie zit in het faciliteren van de randvoorwaarden en mensen er zelf over laten nadenken. Ze bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid. Maar daarna moeten mensen het zelf doen. Wat dat betreft sluit ik me aan bij de wijze woorden van ‘onze dichter des Vaderlands’ (tenminste, dat had ie kunnen zijn) Johan Cruyff: “Om gelukkig te zijn, moet je dingen doen waar je gelukkig van wordt.” Dat heeft hij mooi gezegd, hè?’

“Eens. Dat is zeker een mooie uitspraak van Cruyff. En waar ook. Die eigen verantwoordelijkheid van mensen klinkt goed, want dan werkt het twee kanten op: een organisaties die goed is voor medewerkers en medewerkers die goed zijn voor de organisatie.”

 

‘Wat doe jij om je eigen werkgeluk te vergroten?’ 

“Heel toevallig, realiseerde ik me laatst dat ik te weinig tijd voor mezelf neem. Ik haal energie uit stilte, rust en nadenken. Dat zijn mijn oplaadbronnen, maar die zijn niet vanzelfsprekend aanwezig in mijn dagelijkse werk. Dan is er juist veel drukte om me heen. Om echt goed op te laden moet ik zo nu en dan die rust opzoeken. Dus bij deze, daar ga ik weer meer tijd voor nemen.”

 

‘Waarom zijn jullie partner geworden van de Week van het Werkgeluk?’ 

“Net als jullie willen wij de wereld een beetje mooier maken. Jullie kiezen de insteek van werkgeluk, wij doen dat middels goed werkgeverschap. Door vertrouwen, trots en plezier in organisaties te vergroten. Werkgeluk sluit daar, volgens mij, nauw bij aan en tegelijkertijd biedt het nieuwe en verfrissende invalshoeken. Daar wil ik graag van leren. Verder vind ik De Week van het Werkgeluk een prachtig concept om het thema bij nog meer organisaties op de kaart te zetten. Vooral omdat het mensen uitnodigt om zelf aan de slag te gaan, precies zoals Cruyff dat zo prachtig stelt. Mooier dan dat kan ik het niet zeggen…“

 

Over Great Place to Work

Sinds 2003 helpt Great Place to Work Nederland organisaties inzicht te krijgen in de mate van vertrouwen, trots en pleezier en wat er verbeterd moet worden om de organisatie te ontwikkelen naar goed werkgeverschap.

Ze doen dat onder andere door de certificering van organisaties als een Great Place to Work en de jaarlijkse verkiezing tot Best Workplace. Lees hier meer over Great Place to Work.

Verder praten op de Unconference

We praten verder met René tijdens de Unconference op 24 september, de eerste dag van de Week van het Werkgeluk. Ben jij er ook bij?

 

Fennande van der Meulen

Author Fennande van der Meulen

More posts by Fennande van der Meulen

Leave a Reply

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord