Skip to main content

Triodin uit Eindhoven doet mee met de Week van het Werkgeluk. Omdat ze dat een kei-leuk initiatief vinden, zoals Brabanders dat dan zeggen. Bij Triodin weten ze alles van Lean en geloven ze erin dat Lean en Werkgeluk een goede combi zijn. Tijdens de Week van het Werkgeluk vertellen ze er alles over tijdens hun workshop. Edwin Drabbels vertelt ons over zijn eigen werkgeluk.

Wat heb jij zelf met het onderwerp werkgeluk?

De term werkgeluk is er eigenlijk pas sinds kort als label aan te hangen maar de kick in mijn werkcarrière is toch wel scoren door collega’s te laten scoren. Mensen betrekken bij het verbeteren van hun eigen werk. Misschien dat het iets te maken heeft met de ervaring die ik heb opgedaan toen ik nog thuis bij mijn ouders woonde? Mijn vader was in ieder geval niet altijd happy op zijn werk kan ik mij herinneren. Misschien komt daar die Robin Hood-achtige drive vandaan om mensen hun positie te helpen verbeteren…?

 

Wat doe jij om je eigen Werkgeluk te vergroten?

Poeh, wat doe ik om mijn eigen werkgeluk te vergroten..? Dat is een goede vraag…! Nou, wat we als Triodin-collega’s bijvoorbeeld doen is ons steeds bewuster zijn van hoe we werken en hoe dat strookt met wat ons raakt en aanspreekt in ons werk. Daar hebben we voor ons zelf 7 leidende principes voor opgesteld. Het helpt ons om andere keuzes te maken en ons werkgeluk te vergroten.

Waarom doen jullie mee met de Week van het Werkgeluk?

Wij als Triodin doen mee met de Week van het Werkgeluk omdat we het een (op z’n brabants) kei leuk en goed initiatief vinden. Het is goed om bewust stil te staan bij werkgeluk en het sluit hartstikke mooi aan bij de visie die we bij Triodin uitdragen.

 

Wat gaan jullie precies doen?

We willen graag stilstaan bij de vraag of Lean en werkgeluk nu wel of geen goede match is. Ofschoon onze eigen ervaring is dat dit zeker het geval is, hoor ik ook vaak minder positieve geluiden over Lean. Daar willen we graag eens over van gedachten wisselen met mensen die daar ook mee bezig zijn of dat interessant vinden. Onze HIGH 5 Lean aanpak zal ook zeker de revu passeren en ik ben benieuwd naar de ervaringen die we de deelnemers ermee zullen laten opdoen.

 

Wat wil je als boodschap meegeven?

Wij bij Triodin geloven dat iedere dag het beste uit jezelf, je mensen én je werkprocessen halen een winnende cultuur oplevert voor alle belanghebbenden. De kneep zit ‘m in de combinatie van procesverbetering en mensontwikkeling. Als je die samen laat gaan ontstaan er mooie dingen en mooie mensen!

Fennande van der Meulen

Author Fennande van der Meulen

More posts by Fennande van der Meulen

Leave a Reply

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord