Skip to main content
Inspiratie nodig over wat je zou kunnen doen tijdens de komende Week van het Werkgeluk? Hierbij onze tien beste ideeën.
1: Maak een dankbaarheidsmuur: Maak een muur waar collega’s waardering en complimenten voor collega;s kunnen ophangen met post-its, kaartjes, een whiteboard. En begin zelf als eerste.
2: Random-acts-of-kindness: Moedig collega’s aan om gedurende de week ‘random-acts-of-kindness’ voor hun collega’s te doen: bijvoorbeeld een leuk briefje op het bureau, iets lekkers mee naar kantoor, helpen met een klus af te maken, zijn band te plakken of haar accu op te laden…
3: Vitaliteitsactiviteiten: Organiseer verschillende vitaliteitsactiviteiten gedurende de week om het fysieke en mentale welzijn te bevorderen. Denk aan yoga- of meditatiesessies aan, moedig collega’s aan om samen te wandelen tijdens de lunch of zorg voor gezonde snacks en fruit.
4: Teambuildingsspelletjes: Organiseer teambuildingactiviteiten die bijdragen aan verbinding en goede samenwerking tussen collega’s. Denk aan het organiseren van een vriendschappelijke sportwedstrijd, een puzzeltocht of een creatief project waarbij teams samenwerken.
5: Geluksambassadeurs: Stel geluksambassadeurs aan binnen verschillende afdelingen of teams die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van plezier en het organiseren van werkgeluk initiatieven. Laat ze samen ideeën bedenken over wat past binnen de organisatie die bijdragen aan werkgeluk. Geef ruimte én budget (en dat hoeft niet veel te zijn!)
6: Leren en ontwikkelen: Bied workshops of trainingen aan die gericht zijn op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Deze sessies kunnen gaan over onderwerpen als stressmanagement, balans tussen werk en privé, communicatievaardigheden of het vergroten van veerkracht.
7: Waardering: Zet een systeem op voor het erkennen en waarderen van bijzondere prestaties gedurende de week. Dit kan bestaan uit een leuk certificaat, kleine cadeautjes of publieke erkenning tijdens een town hall meeting.
8: Open communicatiekanalen: Stimuleer open en transparante communicatie tussen werknemers door forums of vraag- en antwoordsessies met senior leiders of leidinggevenden te organiseren. Hierdoor kunnen werknemers hun gedachten, ideeën en zorgen delen, wat een positieve en inclusieve werkomgeving bevordert.
9: Onderzoek het werkgeluk van collega’s: Hoe staat het er bij jullie eigenlijk voor met werkgeluk? Zet een eenvoudige enquete op en vraag het ze! Beter nog is het om erover in gesprek te gaan. Gebruik de ontvangen feedback om verbeterpunten te identificeren en actieplannen te ontwikkelen om eventuele problemen aan te pakken.
10: Gezelligheid: Plan sociale evenementen en uitjes buiten kantoor om de teamband te bevorderen en collega’s de kans te geven zich te ontspannen en samen plezier te maken. Denk hierbij aan teamlunches, borrels of het organiseren van een bedrijfsbreed uitje of het samen doen van vrijwilligerswerk in de buurt.
De Internationale Week van het Werkgeluk is een kans is om het welzijn van werknemers op de eerste plaats te zetten, werkgeluk te vergroten en te starten met het bouwen van een positieve werkcultuur. Wees creatief, inclusief en zorg ervoor dat de activiteiten aansluiten bij de interesses en behoeften van je collega’s.
Fennande van der Meulen

Author Fennande van der Meulen

More posts by Fennande van der Meulen

Leave a Reply

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord