Skip to main content

Esmé Wiegman is sinds 1-1-2020 directeur van branchevereniging Valente. Deze organisatie is er voor onder andere daklozenopvang, beschermd wonen en huiselijk geweld. Daarnaast doet Esmé een deeltijdstudie waarvoor ze stage loopt bij een van de Valente-leden, RIBW Overijssel. Deze beschermdwonenorganisatie ondersteunt mensen met een psychische kwetsbaarheid op het gebied van wonen, welzijn en werken, zodat ze hun dagelijks leven zo veel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Esmé probeert hieraan bij te dragen met zingevende gespreksvoering.

‘Eén van de eerste lessen die ik heb geleerd op het gebied van werkgeluk is dat je pas kunt genieten van vakantie als er ook een einde aan komt en er werk is dat op je wacht. Een vakantie zonder einde eindigt in een grote brij van oneindig veel vrije tijd, waarin je van alles kunt doen, maar ook van alles kunt uitstellen waardoor er uiteindelijk niets meer uit je handen komt. Ik spreek uit de ervaring van 25 jaar geleden, toen ik net afgestudeerd was. Gelukkig vond ik snel een baan, inclusief vakantiedagen.

Zinvol en betekenisvol werk

Ik werk nu tweeënhalf jaar bij branchevereniging Valente en realiseer me elke dag weer hoe fijn het is om werk te hebben, en vooral ook om zinvol werk te hebben. Uiteraard zijn er altijd wel taken die niet direct iets te maken hebben met de mensen voor wie we ons werk doen. Maar lobbywerk met het oog op wonen, bestaanszekerheid en destigmatisering is betekenisvol, waarbij mijn inzet gericht is op een positieve impact op mensen.

Cadeautje

Naast mijn werk bij branchevereniging Valente is mijn stage bij RIBW Overijssel een cadeautje. Ik vind het heerlijk om elke week een dagdeel op de werkvloer te zijn. Hier spreek ik cliënten, maar ook medewerkers die dagelijks concreet bezig zijn om bij te dragen aan een zinvol bestaan voor hun cliënten. Werk maakt daar een belangrijk deel van uit. ‘Ik praat liever over werk, dan over dagbesteding’, zeggen veel cliënten. Terecht! Waarom zo’n groot onderscheid en gradatie aanbrengen in betaald en onbetaald werk?

Ook mooi is het om de voldoening op te merken. Bijvoorbeeld bij cliënt O. die voor 40 uur in de week aan het werk is gegaan bij Scania. Na ‘een beetje een verkeerde levenswijze’ heeft hij de boel weer op de rit en is hij klaar voor een volgende stap.

De vele kanten van werkgeluk

Werkgeluk heeft zoveel verschillende kanten. Zinvol werk is ook bijna niet te definiëren. Soms heb ik tijdens mijn stage gesprekken die niet concreet tot resultaat leiden. Verdriet en verlies blijven levensgroot aanwezig in de kamer waar we het gesprek afronden. Waar ik zelf de neiging heb om met een onvoldaan gevoel de kamer te verlaten, zegt een cliënt: ‘Bedankt. Fijn dat je zo goed kunt luisteren.’

Uiteindelijk komt het aan op toegewijd kunnen zijn aan wat je doet, vanuit wie je bent. Daarin zit het geheim van werkgeluk. Marinus van den Berg heeft daar een prachtig gedicht over geschreven:

Toegewijd

Het gaat om toegewijd zijn

toegewijd

waar je leeft 

toegewijd

aan hen met wie je leeft 

toegewijd

aan wie en wat om zorg vraagt

toegewijd

aan deze dag en aan wie

op mijn pad komt.’

 

In de Week van het Werkgeluk deelt branchevereniging Valente verhalen van de duizenden medewerkers die ervoor hebben gekozen om zich in hun werk toe te wijden aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dakloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld, forensische cliënten en hun naasten in beschermd wonen. Hun werk is divers, uitdagend, mooi, soms moeilijk maar altijd waardevol – en een bron van werkgeluk.

Maartje Wolff

Author Maartje Wolff

More posts by Maartje Wolff

Leave a Reply

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord